naar SKG Online

SKG Nieuws

Download de laatste edities

SKG stuurt de nieuwsbrief 4x per jaar aan haar relaties en klanten. Als u 'm nog niet ontvangt en hem over de post wil hebben, neem dan contact met ons op.

SKG Nieuws zomer 2018

Inhoud: 
Collectebonnen bestellen bij de bushalte, Gemeenteraadsverkiezingen, Beurs in de kerk
  
       

SKG Nieuws najaar 2017

Inhoud: 
SKG Online de volgende stap, Collecte met de Kerkgeld app, Bijeenkomsten Kerkgeld app
SKG Nieuws voorjaar 2018

Inhoud: 
Komt u ook bij ons op bezoek? Kruispunt Vathorst, Help, de spaarrente is zo laag!


SKG Nieuws zomer 2017

Inhoud: 
Houd rekening met groot onderhoud, Formatiebesprekingen, SKG op de Kerkenbeurs, SKG cijfers 2016

SKG Nieuws winter 2017

Inhoud: 
Verbeteringen SKG Online, Extra opbrengsten uit monumentaal kerkgebouw, 17 maal Kerkgeld app

SKG Nieuws voorjaar 2017

Inhoud: 
SKG vernieuwt, Geen zwabberbeleid, Financier voor Kerkelijk Nederland, Kerkverkeer