SKG_Logo

Privacy statement Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)

Privacy statement Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)
SKG – financiële dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. We vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens, die in ons bezit zijn gekomen omdat u namens een kerk of kerkelijke instelling handelt.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door relaties verstrekte persoonlijke informatie nodig bij het afnemen van een financieel product.
 • data verkregen in het relatiebeheer (bezoek op locatie of op ons kantoor).

Verwerking van uw gegevens
SKG houdt een klantenbestand bij van kerken en aanverwante instellingen, waarin persoonsgegevens van vertegenwoordigers en andere relaties worden vastgelegd.

We verzamelen persoonsgegevens (o.a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om vast te leggen welke personen een bepaalde kerk of kerkelijke instelling  vertegenwoordigen en/of financiële transacties mogen uitvoeren.

Relaties zijn personen, verbonden aan een kerk of kerkelijke instelling, een (potentiele) klant, of die zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u klant wordt, als u een financieel product afneemt of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die we over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijziging of afmelding schriftelijk of per  e-mail  doorgeven.

SKG is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat we u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt hiervoor een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan  SKG.

E-mail
SKG verstuurt haar nieuwsbrief per post en/of e-mail. SKG maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven geen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan niet bekeken worden of de link in de e-mail aangeklikt wordt. Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor we gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrief
Wilt u SKG Nieuws niet meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor afmelden per telefoon (0182) 58 80 00 (tijdens kantooruren) of per  e-mail.

Bezoek aan een website en gebruik van cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van een apparaat, zoals een pc, tablet of smartphone via de browser van de websitebezoeker.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Gemakshalve worden dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd. We kennen de volgende soorten:

 • Technische of functionele cookies
  Maken bepaalde functionaliteit van een website mogelijk en beschermen deze.
  Sommige cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven.
  Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, of om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden.
 • Analytics cookies
  Deze analyseren de website om op basis daarvan de website te verbeteren.
  Onze site gebruikt cookies van Google Analytics om inzicht te geven in hoe onze website gebruikt wordt. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd hoe om te gaan met de verzamelde gegevens. Hierin hebben we Google niet toegestaan de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen als zij  hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover anderen de informatie namens Google verwerken. We hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het  Privacybeleid van Google.
 • Advertentiecookies
  Maken het internetaanbod voor u interessanter door het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstelling. SKG maakt hiervan geen gebruik.

Beveiliging
SKG heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
SKG houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u hier vragen over hebt, neem dan contact op met ons op.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op de  contactpagina.

U kunt dit privacy statement ook  downloaden.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten