SKG_Logo

Alternatieven voor acceptgiro

Bestaande mogelijkheden:

Afhankelijk van het soort actie, zijn er verschillende andere betaalmethodes.

  • Overboeking: Meer dan 90% van de ontvangers van een acceptgiro, betalen deze via een overboeking (internetbankieren).
  • Automatische incasso: Deze is bij veel kerkelijke gemeenten al in gebruik, maar wordt meestal nog niet benut voor Paascollecte, Biddag, Dankdag, Solidariteitskas en Oudejaarscollecte.
  • iDEAL en iDEAL QR: Deze variant is mogelijk via SKG Collect (kerkelijke webshop).

Een iDEAL-betaling is een veel gebruikte en betrouwbare betaalwijze.

De iDEAL-QR code heeft 2 varianten:

  1. a) anoniem (het gemeentelid heeft geen toegang tot SKG Collect nodig)
  2. b) op naam (het gemeentelid logt in via SKG Collect en ziet de gepersonaliseerde iDEAL-QR. Deze code kan met een bankapp worden gescand en direct betaald.)

SKG Collect en de bijbehorende Appostel app bieden verschillende mogelijkheden. De kosten per kwartaal zijn € 50,- inclusief BTW, voor app én webshop tezamen.

Meer informatie

Alternatieven:

  • Betaalinstructie: De betaalinstructie is in Nederland al enige jaren beschikbaar, maar wordt tot op heden weinig gebruikt. Een brief met een acceptgiro wordt dan een brief met een betaalinstructie eronder.

Download hier een aantal verschillende voorbeelden van betaalinstructies.pdf
U kunt deze voorbeelden gebruiken voor uw eigen situatie:
(a) een brief voor verplichte betaling (rood)
(b) een brief voor automatische incasso (geel)
(c) een brief voor vrijwillige gift (groen).

U kunt zelf beslissen of u aan de betaalinstructie informatie toevoegt zoals een QR-code, een iDEAL-QR-code óf als betalingskenmerk een deel van een OCR-regel.

  • Eenmalige incasso: Bij een éénmalige incasso wordt een éénmalige machtiging afgegeven om een bedrag te incasseren.
  • Herhaalincasso: Het is ook mogelijk gebruik te maken van de eerder afgegeven algemene doorlopende incassomachtiging. De bestaande machtiging loopt dan door, maar ieder jaar bepaalt het gemeentelid opnieuw welk bedrag men wil geven.

U kunt incassobestanden op de reguliere wijze genereren, buiten SKG Online om.
De gegenereerde incassobestanden kunnen vervolgens op de gebruikelijke manier ter verwerking worden aangeboden in SKG Online.

Als u een SKG-rekening-courant heeft, is het afsluiten én het gebruik van een incassocontract gratis bij SKG.  Dit geldt ook voor de verwerking en de bijschrijvingen van de incasso’s.

Meer informatie

Verdere ontwikkelingen:

  • Via SKG Nieuws en onze website informeert SKG de gemeenten en diaconieën over de nieuwste ontwikkelingen.
  • SKG heeft afstemming met Hagru om de optie van een koppeling tussen kerkAccept en SKG Collect verder te bespreken.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten