naar SKG Online

SKG Online - weigeren incasso

Redenen van weigeren en hoe te handelen

Foutcode
Omschrijving
Wat te doen?
AC01
IBAN onjuist of niet bekend
Vragen bij gemeentelid om juiste IBAN en opnieuw indienen.
AC04
IBAN is opgeheven
Juiste rekening opvragen bij gemeentelid en opnieuw indienen.
AC06
  1. Bank van debiteur heeft rekening
    geblokkeerd voor incasso.
  2. Rekeninghouder heeft rekening laten
     blokkeren voor incasso
Neem contact op met gemeentelid over een andere betaalwijze.
AC13
IBAN niet geschikt voor incasso (spaarrekening)
Vragen bij gemeentelid om juiste IBAN en opnieuw indienen
AG01
Rekening is geen betaalrekening.
Rekening kan niet gebruikt worden voor incasso.
Vragen bij gemeentelid om juiste IBAN en opnieuw indienen.
AG02
1.    U heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt,
 dat u eerder voor een eenmalige incasso heeft gebruikt.
2.    De incasso-opdracht is afgekeurd omdat het type transactie niet juist is.
3.    De incasso-opdracht is afgekeurd omdat het bestandsformaat onjuist is.
1.    Maak gebruik van een nieuw machtigingskenmerk.
2.    Lever de incasso-opdracht opnieuw aan met het juiste type.
3.    Lever de incasso-opdracht opnieuw aan in het correcte formaat.
AM04
Onvoldoende saldo
Opnieuw indienen.
MD01 / SL01
1.    Er is geen juiste registratie van de machtiging of machtiging is ingetrokken.
2.    De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan incassobedrag (SL01)
3.    Er is een doorlopende incasso ingestuurd zonder aan te geven dat dit de eerste keer
is dat er bij deze debiteur met deze machtiging geïncasseerd wordt.
4.    Er is geen uniek machtigingskenmerk gebruikt. Sommige banken controleren het
kenmerk en verwachten dat deze uniek is. De Rabobank controleert hier niet op.
Een andere bank die hier wel op controleert kan de incasso alsnog afkeuren.
bank die hier wel op controleert kan de incasso alsnog afkeuren.
1.    Neem contact op met gemeentelid om de machtiging juist te registreren.
2.    Vraag gemeentelid het bedrag in zijn registratie te verhogen.
3.    Opnieuw de incasso-opdracht indienen als doorlopend én eerste keer.
4.    Gebruik een uniek machtigingskenmerk.

MD02
1.    Er is geen juiste registratie van de machtiging of debiteur heeft de machtiging
ingetrokken
2.    De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan je incassobedrag
1.    Neem contact op met gemeentelid om de machtiging juist te registreren.
2.    Vraag gemeentelid het bedrag in zijn registratie te verhogen.
MD06
Debiteur maakt gebruik van recht op
 terugboeking (8 weken termijn)
Neem contact op met gemeentelid.

MD07
Administratieve reden
De debiteur is overleden.
MS02
Debiteur weigert deze incasso
Neem contact op met gemeentelid over een andere manier van betalen
MS03
 Administratieve reden:
1.    Maximum bedrag per incasso (zie contract) overschreden
2.    Onvoldoende saldo
3.    Overige redenen;
a. Gebruik van een verkeerd type incasso waar geen contract voor is.
Bedrijven Euro-incasso (B2B) of Euro-incasso (Core).
b. Gebruik van verkeerd IBAN. Gebruikte IBAN is niet gekoppeld aan overeenkomst
c. Gebruik van onjuist incassantID
1.    Neem contact op voor een verruiming van de limieten.
2.    Neem contact op met de debiteur en bied de incasso opnieuw aan
3.   a. Bied het bestand opnieuw aan met het juiste type incasso
          b. Bied het bestand opnieuw aan met het juiste IBAN
          c. Bied het bestand opnieuw aan met het juiste incassant-ID