naar SKG Online

Uw administratie nog sneller verwerkt

Gemeenten en diaconieën die gebruik maken van LRP, Scipio Online of Twinfield hebben de mogelijkheid om SKG te machtigen voor automatische verwerking van de digitale rekeningafschriften. Deze gratis optie is voor Twinfield uitgebreid met de toepassing voor meer rekeningen-courant én aan meerdere administraties tegelijkertijd. 

Efficiëntie en continuïteit
Door de uitgebreide koppeling kan het aantal handmatige handelingen worden beperkt en de continuïteit worden verhoogd. Tijdens vakantie of ziekte worden de afschriften gewoon verwerkt. De gebruiker blijft vanzelfsprekend inhoudelijk verantwoordelijk voor de verwerking. Door de automatische koppeling met Twinfield voorkomt u kansen op foutieve verwerking. Ook bespaart u tijd doordat de administratie sneller is verwerkt.

Aan de slag met de koppeling 
Via SKG Online geeft u op eenvoudige wijze eenmalig aan SKG en Twinfield een digitale machtiging af om de rekeningafschriften voortaan automatisch te versturen. In SKG Online ziet u bij uw rekeningen een grijs sterretje staan. Als u hierop klikt, start u een procedure, waarmee de SKG Online omgeving wordt gekoppeld met die van Twinfield.

Door
Gepubliceerd op maandag 28 juni 2021