SKG_Logo
terug naar het overzicht

Column winter

‘Bezint eer gij begint’

Ergens mee beginnen kan een uitdaging op zich zijn. Je hebt mensen, die het moeilijk vinden ergens aan te beginnen, soms met niet aanwijsbare redenen.

Er zijn ook mensen die zeggen, dat ze ergens mee begonnen zijn, maar het nooit afmaken. Jammer van de tijd die er ingestoken werd. Het resultaat is hetzelfde als de mensen die nooit begonnen waren. Een derde categorie mensen begint met veel enthousiasme en komt erachter dat de processen die doorlopen moeten worden heel wat weerbarstiger zijn dan verwacht. Bezinning vooraf zou geleid hebben tot echte resultaten.

Omdat de kerk uit mensen bestaat is dit ook herkenbaar in de kerkelijke gemeenten.

Zonder bezinning gaat het vaak op veel fronten fout. Het maakt daarbij niet uit om welke zaken het gaat. Met het geven van enkele voorbeelden zal ik mij beperken tot twee situaties die SKG in de praktijk tegenkomt.

Wat doet een kerkelijke gemeente wanneer er rendement gehaald moet worden op kerkelijke gelden wanneer de exploitatie van de betreffende gemeente hiervoor afhankelijk is?

SKG komt “nietsdoeners” tegen, met als gevolg dat er grote tekorten ontstaan in een begroting. SKG ziet ook colleges die veel vergaderen over rendementen die noodzakelijk gemaakt moeten worden, waarna de wagen stil komt te staan. Ook ziet SKG collegeleden die van alles overhoop halen en niet tot effectieve oplossingen komen. 

Een ander voorbeeld komen we tegen bij het voeren van algemeen beleid. We komen daar dezelfde categorieën tegen. Beleid wordt er nauwelijks gemaakt, laat staan uitgevoerd.

Komen we dan geen colleges tegen die eerst bezinnen en vervolgens beginnen? 

Gelukkig wel. Bij veel colleges gaat dit best goed. Er wordt daar goed gekeken naar de consequenties van te nemen besluiten. Niet alleen op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn. Gezocht wordt naar het nodige draagvlak binnen een kerkelijk gemeente; nut en noodzaak wordt voldoende duidelijk gemaakt. Als dat rond is kan men met een gerust hart beginnen.

Herkent u dat het in uw gemeente beter kan? Dan zou een goed voornemen voor het nieuwe jaar kunnen zijn, dat u eerst bezint en dan begint.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten