SKG_Logo
terug naar het overzicht

Column winter 2023

Komen en gaan

Komen en gaan zijn twee woorden die vaak samen worden gebruikt. En zo geldt het ook nu: het vertrek van Teun Copier betekent de start voor mij bij SKG.

Op 10 november was in de Sint-Janskerk in Gouda het afscheid van Teun Copier als directeur van SKG. 23 jaar is hij werkzaam geweest en heeft hij leiding gegeven aan de organisatie.

In de afscheidsbijeenkomst hield professor Van der Kooi een lezing met als thema: ‘God als ondernemeren investeerder’ om het werk van SKG te typeren.

In zijn lezing noemde hij de Amerikaanse econoom William Baumol die wijst op productief ondernemerschap.

Productief betekent een positief effect voor de bredere samenleving. Een investeerder die soms over zijn eigen schaduw springt. In dat licht mogen we geld en goed bezien. Het zijn middelen toevertrouwd aan kerkenraden, diaconieën en kerkrentmeesters,waarin SKG een belangrijke rol speelt. Het is vermogen, niet bedoeld om erop te blijven zitten, niet om in de grond te stoppen, maar om werkzaam te maken in dienst van Zijn koninkrijk.

Vanaf 1 september heb ik samen met Teun mogen optrekken. In het beeld van productief ondernemer herken ik ook wel wat van hem als persoon terug,
want op die manier heeft hij SKG geleid. Op een verantwoorde en solide wijze is de organisatie hierdoor gegroeid en in staat veel kerken en diaconale
projecten te ondersteunen, vandaag en morgen.

Ook na zijn afscheid als directeur bij SKG zal hij in navolging van die grote Ondernemer ook zijntalenten blijven inzetten. Ik wens hem hierbij Gods
onmisbare zegen toe.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten