SKG_Logo
terug naar het overzicht

Column voorjaar 2021

Communiceren doet geven!

De exploitatierekening van 2020 is opgemaakt en de eerste resultaten van de Actie Kerkbalans zijn  ook bekend. De colleges waar meer geld is binnengekomen dan verwacht, hebben veel redenen tot dankbaarheid. Ook colleges waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht waren, kunnen tevreden zijn.

Maar het kan ook anders zijn. Dat de exploitatierekening in 2020 moest worden afgesloten met een negatief resultaat en de Actie Kerkbalans niet gebracht heeft wat werd gehoopt.

Het kan dat de individuele kerkleden al het maximale geven wat ze kunnen. Dan zal er beleidsmatig gekeken moeten worden hoe de uitgaven in balans gebracht kunnen worden met de inkomsten.

Veelal moet het mogelijk zijn de inkomsten te verhogen. De vraag hierbij is, op welke manier? Moet u aandringen op de verantwoordelijkheid om de tienden te geven? Of mensen in gewetensnood laten komen door er op te attenderen dat de Kerk toch vóór vakanties gaat of zo? Deze wetmatigheden lijken mij niet de juiste manier om uw exploitatieresultaat de goede kant op te krijgen.

Vaak is het namelijk veel simpeler. Veel kerkleden hebben geen idee hoeveel geld er omgaat en nodig is in het “kerkbedrijf”. Een jaarlijkse donatie van € 5,00 voor de plaatselijke schaatsclub lijkt een redelijk bedrag. Er zouden kerkmensen kunnen zijn die dit ook vinden voor een plaatselijke kerkelijke gemeente.

Wellicht zouden deze mensen bewuster (en daarmee méér) geld geven wanneer zij wisten hoeveel geld een kerkelijke gemeente nodig heeft en wat er allemaal mee gedaan wordt.

Hoe specifieker je  dit aan mensen uitlegt, hoe meer begrip deze mensen krijgen wat er nodig is om een kerk financieel te laten functioneren.  Communiceren doet geven!

Overigens blijft staan dat de intentie waarom en hoeveel iemand geeft,  belangrijker is dan het absolute bedrag dat gegeven wordt! Als echter alle kerkleden weten wat er nodig is en geven naar draagkracht, hoeven de colleges zich weinig zorgen te maken over het sluitend krijgen van hun exploitatierekening.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten