SKG_Logo

SKG Online - weigeren incasso

Redenen van weigeren en hoe te handelen

Foutcode Omschrijving
Wat te doen?
AC01 IBAN onjuist of niet bekend
Vragen bij gemeentelid om juiste IBAN en opnieuw indienen.
AC04 IBAN is opgeheven
Juiste rekening opvragen bij gemeentelid en opnieuw indienen.
AC06
  1. Bank van debiteur heeft rekening
    geblokkeerd voor incasso.
  2. Rekeninghouder heeft rekening laten
    blokkeren voor incasso
Neem contact op met gemeentelid over een andere betaalwijze.
AC13 IBAN niet geschikt voor incasso (spaarrekening)  

Vragen bij gemeentelid om juiste IBAN en opnieuw indienen

 

AG01 Rekening is geen betaalrekening.
Rekening kan niet gebruikt worden voor incasso.
Vragen bij gemeentelid om juiste IBAN en opnieuw indienen.

 

AG02 1.    U heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt,
dat u eerder voor een eenmalige incasso heeft gebruikt.
2.    De incasso-opdracht is afgekeurd omdat het type transactie niet juist is.
3.    De incasso-opdracht is afgekeurd omdat het bestandsformaat onjuist is.
1.    Maak gebruik van een nieuw machtigingskenmerk.2.    Lever de incasso-opdracht opnieuw aan met het juiste type.
3.    Lever de incasso-opdracht opnieuw aan in het correcte formaat.
AM04 Onvoldoende saldo  

Opnieuw indienen.

 

MD01 / SL01 1.    Er is geen juiste registratie van de machtiging of machtiging is ingetrokken.
2.    De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan incassobedrag (SL01)
3.    Er is een doorlopende incasso ingestuurd zonder aan te geven dat dit de eerste keer
is dat er bij deze debiteur met deze machtiging geïncasseerd wordt.
4.    Er is geen uniek machtigingskenmerk gebruikt. Sommige banken controleren het
kenmerk en verwachten dat deze uniek is. De Rabobank controleert hier niet op.
Een andere bank die hier wel op controleert kan de incasso alsnog afkeuren.
bank die hier wel op controleert kan de incasso alsnog afkeuren.
1.    Neem contact op met gemeentelid om de machtiging juist te registreren.
2.    Vraag gemeentelid het bedrag in zijn registratie te verhogen.
3.    Opnieuw de incasso-opdracht indienen als doorlopend én eerste keer.
4.    Gebruik een uniek machtigingskenmerk.
MD02 1.    Er is geen juiste registratie van de machtiging of debiteur heeft de machtiging
ingetrokken
2.    De debiteur heeft een lager maximum bedrag ingesteld dan je incassobedrag
1.    Neem contact op met gemeentelid om de machtiging juist te registreren.
2.    Vraag gemeentelid het bedrag in zijn registratie te verhogen.
MD06 Debiteur maakt gebruik van recht op
terugboeking (8 weken termijn)
Neem contact op met gemeentelid.
MD07 Administratieve reden De debiteur is overleden.
MS02 Debiteur weigert deze incasso Neem contact op met gemeentelid over een andere manier van betalen
MS03  Administratieve reden:
1.    Maximum bedrag per incasso (zie contract) overschreden
2.    Onvoldoende saldo
3.    Overige redenen;
a. Gebruik van een verkeerd type incasso waar geen contract voor is.
Bedrijven Euro-incasso (B2B) of Euro-incasso (Core).
b. Gebruik van verkeerd IBAN. Gebruikte IBAN is niet gekoppeld aan overeenkomst
c. Gebruik van onjuist incassantID

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten