SKG_Logo
terug naar het overzicht

Diaconaal investeren in ouderenhuisvesting

In de ouderenzorg is afgelopen jaren veel  veranderd. De ons bekende bejaardentehuizen verzorgingstehuizen werden  in korte tijd ontmanteld. Als motivatie wordt gebruikt, dat de ouderen  door intensievere thuiszorg langer in hun oude vertrouwde woonomgeving  zouden kunnen blijven. Qua kosten betekende dit voor de overheid een  enorme besparing. Of de politiek alle consequenties heeft overzien valt  te betwijfelen.

Een aspect dat in ieder geval te weinig aandacht  heeft gekregen is de mogelijke vereenzaming van ouderen. Veel ouderen  vonden in het verzorgingshuis weer een nieuw thuis. Nieuwe contacten  werden gelegd en er werden allerlei activiteiten georganiseerd. Nu komt  het voor dat ouderen nauwelijks meer hun eigen huis uitkomen. De  dagelijkse aanspraak is de thuiszorg, die alleen maar het hoogst  noodzakelijke kan doen en nauwelijks tijd heeft om sociale contacten te  onderhouden.

Verschillende kerkelijke gemeenten zien deze nood  ook in hun omgeving ontstaan en denken er over na of zij die rol weer  zouden kunnen opnemen. Een voorbeeld is het oprichten van een  woonvoorziening voor ouderen, waarbij een stukje eenzaamheid weggenomen  kan worden, wat bijdraagt aan meer levensvreugde.

SKG is met een  aantal kerkelijke gemeenten in gesprek geraakt hoe deze  ouderenhuisvesting vorm zou kunnen krijgen en op welke manier je dit kan  financieren. Misschien herkent u deze zorg ook in uw gemeente en hebt u  ideeën om iets aan ouderenhuisvesting voor de ouderen te gaan doen. SKG  denkt graag met u mee.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten