SKG_Logo
terug naar het overzicht

Column zomer 2022

Terug tot vóór coronatijd of toch niet?

We zijn allemaal dankbaar dat alle coronamaatregelen opgeheven zijn. Het lijkt er wel op dat het een onderwerp is geworden uit de recente geschiedenis.

Toch zijn hierbij wel wat kanttekeningen te plaatsen. We moeten ermee leven dat het coronavirus onder ons is en voorlopig wel zal blijven. Het is belangrijk alert te blijven op uitbraken. En wees voorzichtig wanneer men zelf of iemand in de naaste omgeving besmet is.

Het is bovendien de vraag of we geheel terugkeren naar de periode van voor de coronacrisis. Wellicht zijn we ongemerkt toch dingen anders gaan doen. Dit geldt zowel buiten als binnen de kerk. Een aantal “kerkelijke” voorbeelden wil ik benoemen.

Allereerst het uitzenden van kerkdiensten via de livestream. Door corona wist een groot deel van de gemeenten binnen no-time hun diensten uit te zenden via de livestream. Het aantal kijkers is nu wel gedaald, maar ook nu maken veel kerkleden gebruik van de mogelijkheid om thuis de diensten te volgen. De uitzendingen zullen een blijvertje zijn waar de kerkelijke gemeente inspanningen voor moet leveren om in de “lucht” te houden!

In de corona-crisis werd iedereen op zichzelf teruggeworpen. Het wordt nu belangrijk dat we  de gemeenschapszin weer terug vinden. Juist een kerkelijke gemeenschap kan alleen maar bestaan als we oog hebben voor elkaar én elkaar tot een hand en een voet zijn. Dit moet dus in ieder geval weer terug naar het oude (en waar mogelijk beter!).

Als laatste zou ik de digitale collecte willen noemen. De ene gemeente heeft gekozen voor methode X, de andere weer voor methode Y. Zoals we er nu tegenaan kijken, is het digitaal collecteren een nieuwe gewoonte geworden die blijft. Velen vinden dit een hele verbetering. Houdt u echter wel goed de kosten van het digitaal collecteren in de gaten. Advies van SKG hierover kan uw gemeente veel geld besparen.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten