naar SKG Online

Column najaar

'Als het getij verloopt, moet men zijn bakens verzetten'

Zo luidt het aloude spreekwoord. We zien het voor ons. Een mooi schip vaart op één van onze grote rivieren. Belangrijk is wel dat het schip een veilige vaarroute heeft. Vanaf het schip kan de schipper echter niet zien waar de zandbanken of waar de diepe vaargeulen liggen. Daarom vertrouwt hij op de bakens die de juiste vaarroute markeren.

Eb en vloed hebben in de tijd grote invloed op de vaarroutes. Zandbanken worden hierdoor verplaatst en vaargeulen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Als men de bakens dan niet verzet, kunnen er grote ongelukken gebeuren!

Een kerkelijke gemeente is als een schip varend op de rivier. Een gemeente zal stranden wanneer men niet tussen de goede bakens vaart. Als het getij echter verloopt, moet men tijdig reageren, met name de leiding van de kerk.

Ik ben wel eens bang dat we binnen de kerk zaken willen veranderen, zonder dat het getij is verlopen. Men verandert zaken zonder dat daartoe noodzaak is of zonder dat men daarvan de consequenties goed overziet. Aan de andere kant zien we binnen de kerkelijke gemeenten ook dat er situaties veranderd zijn, maar dat beslissingen vooruitgeschoven worden. Men verwoordt het eerst in een beleidsplan, belegt het daarna bij een commissie en pas veel later (en wellicht té laat) wordt uiteindelijk de verandering doorgevoerd.

Laten we het spreekwoord maar gewoon volgen. Signaleer veranderingen in het getij en anticipeer hierop, zodat je de bakens op tijd kan verzetten. Hierbij rekening houdend dat kerkelijke “molens” over het algemeen langzaam draaien om een zorgvuldige besluitvorming en voldoende draagvlak te creëren. Ook moet niet vergeten worden om de gemeenteleden goed te informeren waarom de veranderingen plaatsvinden.

Ik hoop dat bij uw gemeente de bakens op tijd worden verzet. Anders zal de wal het schip zelf keren (om nog maar eens een ander spreekwoord te gebruiken!).

Door Teun Copier
Gepubliceerd op maandag 16 september 2019