SKG_Logo

Veelgestelde vragen

Negatieve rente

Waarom moet ik negatieve rente betalen?

Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is de rente al langere tijd erg laag. Banken moeten zelfs rente betalen (op dit moment 0,50%) voor het geld dat ze bij de ECB moeten stallen. Deze zogenoemde negatieve rente berekenen de banken sinds enkele jaren door aan hun grote klanten zoals ziekenhuizen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, universiteiten en vermogende particulieren. Ook SKG moet sinds 2019 een negatieve rente betalen voor het variabele (spaar)geld dat wij bij de banken aanhouden. Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is SKG daarom genoodzaakt om een deel van deze extra rentelasten door te berekenen aan de kerkelijke gemeenten.

Over welk saldo betaal ik negatieve rente op de rekening-courant?

Voor het aanhouden van een creditsaldo wordt een variabele rente (op jaarbasis) in rekening gebracht op basis van onderstaande staffel (per rekening-courant):

– dagsaldo tot een bedrag van € 25.000,–: 0,00%
– dagsaldo van € 25.000,– tot € 50.000,–: -0,25%
– dagsaldo € 50.000,– en groter: -0,50%

Op welke wijze wordt de (negatieve) rente in rekening gebracht?

De rente wordt op de 1e van de maand in rekening gebracht op de desbetreffende rekening-courant. Deze kosten hebben betrekking op de maand hieraan voorafgaand.

Blijft de verrekening van rente over debetsaldo zoals gebruikelijk per jaar?

Nee, de rente wordt op de 1e van iedere maand afgerekend over de voorgaande periode van één maand.

Wat is de negatieve rente op de Kerkelijke Internetspaarrekening?

Voor het aanhouden van saldi geldt een variabele negatieve rente (op jaarbasis) conform de onderstaande staffel:
– dagsaldo tot een bedrag van € 100.000,-: 0,00%
– dagsaldo van € 100.000,- tot € 500.000,- (maximum saldo): -0,45%

Er kan maximaal één Kerkelijke Internetspaarrekening per klant worden aangehouden.
Het vrij opneembaar bedrag per kalendermaand blijft ongewijzigd met een maximum van € 50.000,-.
Op dit moment openen we geen nieuwe Kerkelijke Internetspaarrekeningen.
De huidige variabele rentevergoeding voor saldi tot € 100.000,- blijft 0,00% (op jaarbasis).
De rente wordt per kwartaal in rekening gebracht.

Hoe voorkom ik dat er onnodig negatieve rente in rekening wordt gebracht?

Door het creditsaldo op uw rekening zo laag mogelijk te houden en tijdig over te boeken naar uw Kerkelijke Internetspaarrekening. Het hanteren van een goed liquiditeitsbeheer is hierbij van belang.

Is er een mogelijkheid om een spaarcontract te openen?

Ja, dit is mogelijk voor een rentevast periode vanaf vijf jaar. Een spaarcontract voor één, twee, drie of vier jaar bieden wij momenteel niet aan.

Verandert er iets aan mijn bestaande spaarcontract?

Nee, uw huidige spaarcontract blijft van kracht conform de afgesproken voorwaarden.

Is het mogelijk via SKG Online een melding te ontvangen wanneer het saldo op de rekening-courant meer dan € 25.000,00 bedraagt?

Dit is technisch gezien helaas niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel op ieder gewenst moment SKG Online raadplegen.

Onze gemeente heeft voor verschillende onderdelen (Jeugdclub, Mannenvereniging, Zondagsschool) een aparte Kerkelijke Internetspaarrekeningen. Hoe gaat SKG om met deze reeds bestaande Kerkelijke Internetspaarrekening(en)?

Het is nog steeds mogelijk om een Kerkelijke Internetspaarrekening voor dergelijke aparte onderdelen aan te houden. Daarbij geldt uiteraard dat de gelden op deze Kerkelijke Internetspaarrekeningen ook bestemd zijn voor dit specifieke doel.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
(0182) 58 80 60
prins@skggouda.nl


img_acc_manager_andre

André Boer
(0182) 58 80 61
boer@skggouda.nl

Overzicht sluiten