SKG_Logo

SKG Cash

Contant geld en kosten

Besparing door afspraak

Kerkelijke gemeenten hebben nog steeds te maken met inkomsten in de vorm van contant geld. Afstorting naar de rekening-courant brengt hoge kosten met zich mee. Aan de andere kant maken bijvoorbeeld winkeliers kosten om aan wisselgeld te komen.

Met SKG Cash worden deze twee groepen bij elkaar gebracht. U krijgt een muntentelmachine in bruikleen, waarmee u de munten telt en verpakt in standaard muntenhulzen.

U maakt met een plaatselijke winkelier een afspraak om het contante geld af te leveren. De winkelier geeft met een machtigingsformulier de kerkelijke gemeente toestemming om het bedrag van zijn rekening af te laten schrijven.

Abonnement

Kosten per kwartaal: € 20,00

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 60


img_acc_manager_andre

André Boer
info@skggouda.nl
(0182) 58 80 61

Overzicht sluiten