SKG_Logo

Negatieve rente

Negatieve rente rekening-courant en spaarrekening

Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank, berekenen de banken de zogenoemde negatieve rente van -0,50% aan steeds meer klanten door. SKG betaalt sinds 2019 een negatieve rente voor het variabele (spaar)geld van kerkelijke gemeenten dat wij bij de banken aanhouden.

Onlangs hebben de banken landelijk aangekondigd, dat de vrije voeten verder worden verlaagd.
Hierdoor is SKG genoodzaakt om de huidige tarieven, voorwaarden en vrijstellingen per 1 juni 2021 te herzien.

Gevolgen voor de spaargelden
De vrijstelling voor de Kerkelijke Internetspaarrekening verandert: voor het aanhouden van saldi geldt een variabele negatieve rente (op jaarbasis) conform de onderstaande staffel:

– dagsaldo tot een bedrag van € 100.000,-: 0,00%
– dagsaldo van € 100.000,- tot € 500.000,- (maximum saldo): -0,45%

Er kan maximaal één Kerkelijke Internetspaarrekening per klant worden aangehouden.
Het vrij opneembaar bedrag per kalendermaand blijft ongewijzigd met een maximum van € 50.000,-.
Op dit moment openen we geen nieuwe Kerkelijke Internetspaarrekeningen.
De huidige variabele rentevergoeding voor saldi tot € 100.000,- blijft 0,00% (op jaarbasis).
De rente wordt per kwartaal in rekening gebracht.

Voor de bestaande SKG Spaarcontracten verandert er niets.

Geen wijzigingen voor de saldi op rekening-courant
De bestaande vrijstelling en tarieven voor rekening-courant blijven vooralsnog onveranderd.
Voor het aanhouden van een creditsaldo geldt een variabele negatieve rente (op jaarbasis) conform de onderstaande staffel:
– dagsaldo tot een bedrag van € 25.000,-: 0,00%
– dagsaldo van € 25.000,- tot € 50.000,-: -0,25%
– dagsaldo € 50.000,- en groter: -0,50%

Dit wordt per maand in rekening gebracht, zodat uw gemeente zicht houdt op de ontwikkeling van de liquide middelen.

Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Accountmanagers

Neem direct contact op met een accountmanager

img_acc_manager_bertil

Bertil Prins
(0182) 58 80 60
prins@skggouda.nl


img_acc_manager_andre

André Boer
(0182) 58 80 61
boer@skggouda.nl

Overzicht sluiten