naar SKG Online

Protestantse Gemeente Avereest

Religieus erfgoed

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

De Reestkerk werd gerestaureerd en uitgebreid met een facilitair bijgebouw. Hiervoor zijn een aantal subsidies aangevraagd en gekregen, waarbij SKG een adviserende rol heeft gespeeld.
De cultureel-maatschappelijke functie is ondergebracht in een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur huurt de kerk van de Protestantse Gemeente en is verantwoordelijk voor een exploitatie zonder winstoogmerk. Het enige doel is om het eeuwenoude monument als religieus erfgoed te bewaren voor het nageslacht.                                                                 

In gebruik
Op 22 februari 2015 werd het prachtige complex feestelijk in gebruik genomen en kon het echte werk beginnen: het waarmaken van de nieuwe taak.
Na tien maanden terugkijkend kan zeker gezegd worden dat de Reestkerk groeit en floreert in de nieuwe functie. De kerk wordt gebruikt voor een toenemend aantal activiteiten zoals symposia, concerten en schrijversavonden. Ook worden er huwelijken gesloten en vinden er begrafenisdiensten plaats. Het actieve stichtingsbestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet om deze stijgende activiteitenlijn te kunnen voortzetten.