naar SKG Online

Hervormde Kerk Arnemuiden

Financiering via SKG

Hervormde Kerk Arnemuiden flink uitgebreid

Stof
Op de plek van het nieuwe gedeelte stond de oude pastorie. Deze was in dusdanige slechte staat dat besloten is om die te slopen. “Dat heeft veel stof op doen waaien, want het was een prominent gebouw in onze dorpskern”, vertel Hugo van de Ketterij. “Maar er was dringend vernieuwing nodig en we hebben een prachtige nieuwe pastorie voor de dominee en zijn gezin kunnen kopen”. Het vrijgekomen terrein is gebruikt om een nieuw gebouw naast het ‘oude’ kerkgebouw te plaatsen, waardoor de ruimte nu ongeveer een vierde groter geworden is. Er kunnen nu 750 mensen een dienst bijwonen.

Fietsenprobleem
In de oude situatie was er altijd een ‘fietsenprobleem’ en dat wordt opgelost door een nieuwe fietsenstalling. Naast de nieuwbouw is er ook aan het huidige gebouw veel verbouwd. Er zijn nieuwe toiletten en de huidige toiletten zijn gerenoveerd. Er is een nieuwe consistorie en een nieuw jeugdhonk, gerealiseerd in het souterrain. Dankzij de hulp en de mogelijkheden van SKG is ook het financiële verhaal rondgekomen. Kerkrentmeester Van de Ketterij is trots op het resultaat: “Al met al is ons kerkgebouw opgeknapt en klaar voor de toekomst”.