naar SKG Online

Crossroads

Crossroads groeit door

Onlangs heeft Crossroads International  Church  het kantoor- en verenigingsgebouw aan de  Bovenkerkerweg   te Amstelveen verbouwd. Het doel is om het gebouw nog meer multifunctioneel te maken voor bijeenkomsten en activiteiten van deze groeiende gemeente.

In 1988 startte de kerk als huisgemeente, waarna in maart 1993 ze als officiële Nederlandse kerkgenootschap is opgericht. Crossroads is een internationale kerk met Engelstalige diensten. Ongeveer twee derde van de kerkgangers is jonger dan veertig jaar. Door het stijgend aantal kerkgangers is men naar twee ochtenddiensten per zondag gegaan.

Relaties bouwen

In maart 2019 heeft de kerkelijke gemeente het kantoor- en verenigingsgebouw in Amstelveen gekocht. Hieraan heeft SKG kunnen bijdragen met de financiering. Vanzelfsprekend zocht de gemeente opnieuw contact met SKG in verband met de verbouwingsplannen.

Executive Pastor de heer Johan Verboom is al ruim 20 jaar verbonden aan de gemeente in diverse functies. Hij blikt terug op de bouwperiode: “Het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het verbouwen van ons community center. Er is nog steeds veel te doen, maar we kijken uit naar de dag dat we de buurt uit kunnen nodigen. Natuurlijk hebben we veel activiteiten als gemeente die meer gericht zijn op gelovigen, maar we zijn ons enorm bewust dat God ons dit gebouw in beheer heeft gegeven, zodat we het kunnen gebruiken om relaties te bouwen met niet-kerkelijken.”

“De contacten met SKG waren vanaf het begin heel prettig en positief. We zijn zeer dankbaar dat ze met ons meedachten en achter onze visie staan.”, aldus de heer Verboom.

Kruispunt

De naam Crossroads verwijst naar een kruispunt, als een punt in het leven, waarop men een belangrijke beslissing neemt. Zoals het ook in de Bijbel staat genoemd in Jeremia 6:16 : “Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.” Crossroads wil gelovigen en niet-gelovigen uitdagen na te denken over het geloof en de juiste weg te kiezen.