naar SKG Online

Ouderenhuisvesting naast het kerkgebouw

Ouderenhuisvesting naast het kerkgebouw

De Gereformeerde Gemeente Utrecht nam in juli 2019 het nieuwe kerkgebouw de Nieuwe Westerkerk in Leidsche Rijn in gebruik. Op 18 december 2019 vond de sleuteloverdracht plaats voor de bewoners van het naastgelegen appartementencomplex Amalia Staete. 

Levensloopbestendig
Amalia Staete is een initiatief van deze kerkelijke gemeente en biedt 24 levensloopbestendige woningen. De huurappartementen naast de kerk, winkels, openbaar vervoer en medische voorzieningen, zijn ontworpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen én mee te kunnen doen in de samenleving. 

De gemeenschappelijke ruimte op de begane grond wordt gebruikt voor diverse activiteiten en ontmoeting, zoals een gezamenlijke afsluiting van de week, gezamenlijke maaltijden, ouderenmiddagen, koffieochtenden en het volgen van kerkdiensten. Ouderen kunnen de ontmoetingsruimte huren voor het vieren van verjaardagen.

Doelgroep
Voor Amalia Staete bestaat de doelgroep uit:

  • Ouderen in de leeftijd van 55+ die de reformatorische leefwijze een warm hart toe dragen;
  • Ouderen die zo lang mogelijk hun zelfstandigheid en veiligheid willen behouden;
  • Ouderen die waarde hechten aan een eigen leefsfeer en leefgemeenschap;
  • Alleenstaanden en oudere echtparen, waarvan één of beiden in de basis nog geen zorg nodig heeft, maar waarvan in de loop van de tijd een zorgvraag kan ontstaan;

Financiering en juridische structuur
Naast de financiering van de nieuwbouw heeft SKG ook meegedacht over de juiste juridische structuur rond Amalia Staete. Het uitgangspunt is om transparant te zijn met de juridische vorm in het kader van het onroerend goed en de bijbehorende geldstromen. Daarnaast is bij de bestuurlijke zaken een goed bestuur van belang met ervaren bestuurders uit verschillende disciplines en vakgebieden, die elkaar kunnen aanvullen.

Terugblik
De voorzitter van de stichting Amalia Staete, de heer Bink, kijkt terug op de samenwerking met SKG: “Direct bij het eerste contact viel de deskundigheid van SKG op. SKG heeft kennis van zaken op het specifieke terrein van kerkelijke initiatieven zoals Amalia Staete; een terrein waar banken duidelijk moeite mee hebben. De kennis en begeleiding van SKG gaat veel verder dan de financiering alleen; ook op juridisch en organisatorisch gebied zijn wij uitstekend geholpen. En we ervaarden altijd een erg prettig contact met de SKG-medewerkers.”