naar SKG Online

Veelgestelde vragen

SKG Cash

  • Wat verandert er als SKG voor onze gemeente incasseert?

    Voor SKG Cash moet u uw rekeningnummer aanpassen op het stortingsformulier. SKG incasseert zoals gebruikelijk en zal dit doen ten gunste van uw nieuwe rekeningnummer.

  • Wat moet ik doen als ik SKG Cash gebruik?

    Op het stortingsformulier moet u het rekeningnummer aanpassen. De overige zaken, zoals afgegeven machtigingen, blijven ongewijzigd.

  • Moet de winkelier mijn nieuwe rekeningnummer weten?

    Ja. U kunt het nieuwe rekeningnummer op het stortingsformulier vermelden. We adviseren u om de winkelier hier wel op te wijzen.