naar SKG Online

Veelgestelde vragen

Algemeen

  • Wat voor acties moet ik ondernemen?

    U moet een aantal zaken in uw administratie aanpassen. Op onze website kunt u over verschillende onderwerpen informatie teruglezen. Daarnaast is het belangrijk dat u communiceert over de wijziging van uw rekeningnummer. U kunt dit doen door een artikel op te nemen over deze wijziging in uw kerkblad en op uw website. Een  kort artikel  of de  uitgebreide versie  kunt u hier downloaden. 

  • Welke actie moeten gemeenteleden ondernemen die periodieke betalingen via internetbankieren doen?

    Gemeenteleden die bedragen naar u overmaken met een periodieke opdracht via internetbankieren, moeten zelf handmatig het rekeningnummer bij de periodieke opdracht aanpassen.
    Met de overstapservice worden de betalingen 13 maanden doorgestuurd naar uw nieuwe rekeningnummer. De betaler en de ontvanger krijgen hiervan melding op het rekeningafschrift. Het kan zijn dat er gemeenteleden zijn die deze melding negeren. We adviseren u om medio 2019 te kijken op uw rekeningafschrift of er nog betalingen worden doorgestuurd via de overstapservice. U kunt dan vragen aan de betreffende gemeenteleden of zij de periodieke opdracht willen aanpassen in hun internetbankieren.