naar SKG Online

Veelgestelde vragen

Status betaalopdracht

 • Waar kan ik zien of de opdracht is getekend?

  Kies in de linkerkolom onder de rubriek Betalen voor Betaalopdrachten. U krijgt nu een overzicht van alle ingevoerde opdrachten en periodieken met de bijbehorende status.

 • Hoe kan ik een betaalopdracht afkeuren?

  Als de uitvoerdatum van de opdracht niet in de toekomst ligt en de opdracht is vóór 13:30 uur ingevoerd zal deze na ondertekening de status Betalingsverkeer krijgen. Deze kan niet meer worden afgekeurd.
  Ligt de datum in de toekomst, dan zal na voldoende ondertekening de status op Volledig getekend staan. Deze post(en) kunt u aanvinken en afkeuren door helemaal rechts op het prullenbakje te klikken.

 • Wat betekent Volledig getekend?

  Dat betekent dat de betaalopdracht voldoende getekend, maar de uitvoerdatum nog niet bereikt is.

 • Wat betekent Betalingsverkeer?

  Dat houdt in dat de opdrachten voldoende zijn ondertekend en de juiste uitvoerdatum is bereikt.
  Deze opdrachten worden door SKG verder verwerkt. Opdrachten die deze status hebben kunnen ook niet meer afgekeurd worden.