naar SKG Online

Veelgestelde vragen

Negatieve rente

 • Waarom moet ik negatieve rente betalen?

  Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is de rente al langere tijd erg laag. Banken moeten zelfs rente betalen (op dit moment 0,50%) voor het geld dat ze bij de ECB moeten stallen. Deze zogenoemde negatieve rente berekenen de banken sinds enkele jaren door aan hun grote klanten zoals ziekenhuizen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, universiteiten en vermogende particulieren. Ook SKG moet sinds vorig jaar een negatieve rente betalen voor het variabele (spaar)geld dat wij bij de banken aanhouden. Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, is SKG daarom genoodzaakt om een deel van deze extra rentelasten door te berekenen aan de kerkelijke gemeenten.

 • Over welk saldo betaal ik negatieve rente?

  Over het saldo hoger dan € 5.000,00 op de rekening-courant, brengen we een (variabele) rente in rekening van 0,15%. . De rente wordt berekend aan de hand van een dagelijkse renteberekening. De voorwaarden voor de Kerkelijke Internetspaarrekening blijven hierbij ongewijzigd.

 • Waarom berekent SKG negatieve rente over het saldo op de rekening-courant en niet op de spaarrekening?

  We brengen nog steeds geen extra kosten in rekening voor het betalingsverkeer. Door de rente in rekening te brengen over iedere rekening-courant worden de kosten zo eerlijk mogelijk verdeeld over alle kerkelijke gemeenten.

  Een rekenvoorbeeld:
  Een rekening-courant heeft een saldo van € 25.000,00.
  Over dit saldo minus de vrijstelling van € 5.000 wordt een variabele rente in rekening gebracht van 0,15%.

  In dit geval:
  € 25.000,00 -/- €5.000   = € 20.000,00
  € 20.000,00 * 0,15%       = € 30,00 per jaar / € 2,50 per maand

 • Wat gebeurt er met mijn Kerkelijke Internetspaarrekening?

  Aan uw Kerkelijke Internetspaarrekening verandert niets.

 • Hoe voorkom ik dat er onnodig negatieve rente in rekening wordt gebracht?

  Door het creditsaldo op uw rekening zo laag mogelijk te houden en tijdig over te boeken naar uw Kerkelijke Internetspaarrekening. Het hanteren van een goed liquiditeitsbeheer is hierbij van belang. 

 • Is er een mogelijkheid om een spaarcontract te openen?

  Ja, dit is mogelijk voor een rentevast periode vanaf vijf jaar. Een spaarcontract voor één, twee, drie of vier jaar bieden wij momenteel niet aan.

 • Verandert er iets aan mijn bestaande spaarcontract?

  Nee, uw huidige spaarcontract blijft van kracht conform de afgesproken voorwaarden.

 • Waarom wordt de negatieve rente per 1 april in rekening gebracht, terwijl ik in maart pas geïnformeerd ben?

  Bij dergelijke maatregelen blijft het lastig om de juiste termijnen te hanteren. Door te kiezen voor deze datum volgen we de grote banken en daarnaast hebben we u zo volledig mogelijk willen informeren over deze maatregel.  

 • Hoe lang gaan jullie door met het berekenen van negatieve rente?

  Dit is afhankelijk van de rentepercentages die SKG moet betalen bij de banken voor geld met een variabele rente.

 • Op welke wijze wordt de negatieve rente in rekening gebracht?

  Per de 1e van iedere maand wordt de rente in rekening gebracht op de desbetreffende rekening-courant, deze kosten hebben betrekking op de maand hieraan voorafgaand. De rente wordt berekend aan de hand van een dagelijkse renteberekening. • Is het mogelijk via SKG Online een melding te ontvangen wanneer het saldo op de rekening-courant meer dan € 5.000,00 bedraagt?

  Dit is technisch gezien helaas niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel op ieder gewenst moment SKG Online raadplegen.

 • Onze gemeente heeft voor verschillende onderdelen (denk aan Jeugdclub, Mannenvereniging, Zondagsschool) een aparte Kerkelijke Internetspaarrekeningen. Hoe gaat SKG om met deze reeds bestaande Kerkelijke Internetspaarrekening(en)?

  Het is nog steeds mogelijk om een Kerkelijke Internetspaarrekening voor dergelijke aparte onderdelen aan te houden of te openen. Waarbij uiteraard geldt dat de gelden op deze Kerkelijke Internetspaarrekeningen ook bestemd zijn voor dit specifieke doel.