naar SKG Online

Betrouwbaarheid

Betrouwbare dienstverlener

Laag risicoprofiel

Alle toevertrouwde middelen worden belegd met een laag risicoprofiel. Vanaf haar oprichting heeft SKG altijd vastgehouden aan een risicomijdend, traditioneel uitzettingenbeleid. Een gezonde financieringsportefeuille binnen de kerkelijke doelgroep vormt hiervoor de basis. 

Op deze wijze is SKG al 50 jaar een betrouwbare financiële dienstverlener voor Protestants kerkelijk Nederland.

Meer over SKG