naar SKG Online

Over Teun

Oplossingen bedenken,  risico’s inschatten en deze financieel vertalen zijn zaken die op mijn lijf geschreven zijn. Deze zaken, gecombineerd met geloof en kerk, deden mij destijds als bankier solliciteren bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer.

In het werk wil ik steeds de belangen van de kerkelijke gemeente of diaconale instelling  voorop stellen, zonder daarbij de continuïteit van onze dienstverlening uit het oog te verliezen. De motivatie en drive van mensen die ik tegenkom inspireert me en maakt het mogelijk dat we meestal tot onverwachte oplossingen komen. Niet denken vanuit onmogelijkheden maar altijd zoeken naar wat wél kan.

Het doen van kerkelijk werk is mij van huis uit bijgebracht. Ook in mijn kerkelijke gemeente had en heb ik diverse functies. Alle facetten van het kerkenraadswerk heb ik wel mogen zien. Als ontspannende bezigheid bespeel ik het mooie instrument, het orgel! De diensten op zondag begeleiden op het orgel doe ik al vanaf mijn 14e jaar.

In mijn vrije tijd fiets ik graag, samen met mijn vrouw Corrie, genietend van de natuur. Dit geeft mij veel ontspanning.  Ook tijdens de vakantie kijken of er een kerkdeur openstaat en, wanneer dat het geval is, de kerk bekijken. Interessant is het om dan te horen hoe het met de betreffende kerkelijke gemeente is.

Boeiend om, zo alles combinerend, voor Stichting Kerkelijk Geldbeheer te mogen werken!

Door Teun Copier
Gepubliceerd op vrijdag 1 januari 2016