naar SKG Online

Over André Boer

Als accountmanager ondersteun ik graag kerkelijke gemeenten en diaconale instellingen met mijn kennis, ervaring en toewijding.

Ik bezoek in half Nederland alle verschillende kerkgenootschappen van protestants-christelijke aard. Het is bijzonder om de volle breedte van kerkelijk Nederland te ontmoeten.

In mijn werk bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer komen drie levenslijnen samen: bankzaken, kerkzaken en schrijven:

  • Sinds 1988 ben ik accountmanager: eerst bij de Rabobank voor bedrijven, kerken en instellingen, vanaf 2015 bij SKG. 
  • Ik ben altijd actief geweest in de kerkelijke gemeente, waarbij ik diverse functies en taken heb vervuld binnen o.a. diaconie, jeugdwerk, kerkenraad, zending en evangelisatie.
  • Daarnaast schrijf ik graag; in privé, voor de kerk én het werk. Zo draag ik bijvoorbeeld elk kwartaal bij aan SKG Nieuws.

Door deze drie lijnen mag ik arbeiden in Gods wijngaard en meebouwen aan Zijn koninkrijk.

Door André Boer
Gepubliceerd op donderdag 1 december 2016