naar SKG Online

Column winter

Vernieuwingen en angst voor het onbekende

Colleges vinden het vaak lastig vernieuwingen door te voeren op praktisch en administratief gebied. Als we naar het verleden kijken, zijn wij het er allemaal over eens dat veel vernieuwingen verbeteringen zijn gebleken.

Een voorbeeld uit het gewone leven: In 1839 werd de eerste spoorweg geopend tussen Amsterdam en Haarlem. De spoorlijn werd geheel evenwijdig aan de bestaande Haarlemmertrekvaart aangelegd. De treindienst vormde dan ook een directe concurrent van de bestaande trekschuit.

U wilt niet weten hoeveel er in de 19e eeuw gediscussieerd is of men de trein wel of niet moest laten rijden. Veel mensen vonden het maar niets: het ging veel te hard en met veel te veel lawaai. Was die nieuwigheid wel nodig en was het wel veilig? In het begin van hetzelfde jaar was bij Gent nog de stoomketel van een vertrekkende trein uit elkaar gespat. Dit kon toch nooit goed gaan en de trekschuit was toch een prima vervoermiddel?

Niemand van u vindt het jammer dat de trein het ruimschoots gewonnen heeft van de toch wel rustgevende en gezellige trekschuit.

De vraag is vaak gesteld waarom mensen vernieuwingen niet zien zitten en deze het liefst zouden tegenhouden. De diepste reden hiervoor is dat we het wel makkelijk vinden als alles bij het oude blijft. We hebben allemaal wat angst voor het onbekende. Houden zoals het is geeft

ons een veiliger gevoel.

Ik vrees dat we in de colleges nogal wat discussies voeren die te vergelijken zijn met die van 1839. Op het gebied van administratieve verwerking en geldwerving zijn bijvoorbeeld mooie en vernieuwende producten in de markt die mijns inziens te lang buiten de deur gehouden worden. Van de beschikbare mogelijkheden wordt dan geen gebruik gemaakt. Dit betekent onnodig extra werk en wellicht verlies aan potentiële inkomsten.

Misschien moeten we als college praktische en administratieve vernieuwingen sneller omarmen. Van de positieve effecten van deze vernieuwingen kun je dan direct profijt hebben. Waarom zou je daarop tegen zijn?

Ik zou zeggen: gewoon doen!

Door Teun Copier
Gepubliceerd op woensdag 19 december 2018