naar SKG Online

Column najaar

Vacatures moeilijk te vervullen?

Je hoort nogal eens de klacht dat kerkenraden en colleges moeilijk aan nieuwe leden kunnen komen. Vacatures blijven daarom soms heel lang open staan. Het gevolg is dat de werkzaamheden over minder mensen verdeeld moeten worden, ten koste van de werkdruk. Helaas kom ik ook nog wel eens tegen dat essentiële werkzaamheden hierdoor blijven liggen.
De redenen dat vacatures niet worden vervuld? Ik hoor over het algemeen niet veel variatie in redenen waarom men een bepaalde benoeming niet aanneemt. Meestal wordt aangegeven dat de agenda al helemaal vol zit en de werkzaamheden die horen bij de functie van kerkenraadslid of collegelid niet in te passen zijn.

Eigenlijk best wel vreemd dat er te weinig mensen zijn die dit, heel belangrijke, werk niet kunnen doen omdat ze er geen tijd voor hebben. Zeker in het licht van dat eigenlijk iedereen evenveel tijd heeft. De vraag is eigenlijk alleen: welke prioriteiten worden er gesteld?

Voor mij is daarom ook de vraag: waarom krijgt het kerkenwerk bij een aantal mensen niet de juiste prioriteit? Wordt er te weinig prioriteit aan gegeven, omdat men opziet tegen de verantwoordelijkheid die men krijgt? Weet men niet voldoende, dat er ook veel mooie dingen te noemen zijn van het kerkenraads- en collegewerk? Kent men wel voldoende de “waarde” van dit werk?

Ik zou u willen uitdagen eens in een vergadering een uurtje vrij te maken om de mooie dingen van het kerkenraadslid- of collegelid zijn met elkaar te bespreken. Schrijf ze eens op en deel de uitkomsten met uw kerkleden op uw website, in het kerkblad of tijdens informatiebijeenkomsten.

Ik ben er zeker van dat als we dit beter in beeld hebben en beter in de gemeente communiceren, er meer mensen zullen zijn die de vacatures gaan vervullen.
En als een aspirant collegelid aangeeft dat hij of zij een te volle agenda heeft, bespreek dat in alle openheid. Wellicht krijgt de “Kerk” dan wel die hoge prioriteit die nodig is om andere activiteiten even op een zijspoor te zetten en dat er met vreugde gekozen gaat worden om zich voor een langere periode in te zetten voor de kerkelijke gemeente.

Teun Copier

Door Teun Copier
Gepubliceerd op donderdag 27 september 2018